جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ذُکاءالملک --> فروغی، محمد علی

ذِکر

مفهوم و اصطلاحی قرآنی و حدیثی و عرفانی به معنای یاد کردن خدا - در قرآن و تفسایر - در عرفان

ذکریان

فرقه ای در بلوچستان و مکران

ذَمار

( یا ذِمار)، شهر و مرکز استانی به همین نام در یمن

ذِمّه (1)

قراردادی میان کفار و حاکم اسلامی که بر اساس آن با پرداخت جزیه و التزام به مقرراتی خاص، جان و مال و حقوق آنها تأمین می شود.

ذِمّه (2)

اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای محل اعتباری تعهدات و تکالیف الزامی انسان، به ویژه محل دیون و تعهدات مالی

ذَمّیّه

فرقه ای از غالیان در حدود قرن دوم، که به الوهیت علی بن ابی طالب قایل یودند.

ذوات الاذناب --> دنباله دارها

ذوات الاوتار --> ساز

ذوات النفخ --> ساز

ذوات حامیم --> حوامیم

ذوالبجادین

شهرت عبدالله بن عبدنهم مزنی، از اصخاب پیامبر اکرم (قرن1)

ذوالجلال و الاکرام --> جلال و جمال

ذوالجناح

نامی که در تشیع عامیانه به اسب امام حسین (ع) داده شده است.

ذوالحُلَیفه

نام روستایی در جنوب مدینه، میقات (محل محرم شدن) حاجیان و عمره گزارانی که از مسیر مدینه به مکه می روند.