دیباچه

دانشنامه جهان اسلام دايرة‌المعارفى است درباره شريعت مقدس اسلام و تاريخ و تمدن و فرهنگ ملل مسلمان از آغاز اسلام تا زمان حاضر. مقالات اين دانشنامه كه به ترتيب الفبايى تنظيم شده‌است حوزه وسيعی از علوم و معارف را دربرمى‌گيرد: اصطلاحات علوم قرآنى و حديث و فقه و كلام و عرفان و فلسفه و ادبيات و هنر، سيره انبيا و اوليا و ائمه (عليهم‌السلام)، شرح حال و آراى مفسران و محدّثان و فقها و متكلّمان و فلاسفه و حكما و علما و عرفا و مورخان و شاعران و هنرمندان عالم اسلام، تاريخ سياسى اسلام و سرگذشت خلفا و سلاطين و وزرا و خاندانهاى حاكم، جغرافياى كشورها و بلاد اسلامى، وصف ابنيه و آثار تاريخى و مذهبى و شرح اعياد و ايام دينى و ابزارها و پوشاكها و خوراكها و گياهان و داروهاى خاص  در جهان اسلام.

ادامه مطلب
اختصارات

در متن و منابعِ مقالات، نشانه‌ها و اختصاراتی به­کار رفته که توضیح آن­ها دراينجا  درج شده است.

  • نشانه‌ها
  • اختصارات عمومى
  • اختصارات عناوين دايرة‌المعارفها
  •  
ادامه مطلب
گستره موضوعی دانشنامه

حوزۀ مقاله­ های دانشنامۀ جهان اسلامبه شرح زیر است:

۱) مباحث جغرافيایی

۲) كتاب‌ها

۳) اشخاص

۴) دانش‌های جهان اسلام

۵) وقایع مؤثر بر زندگی عمومی و سرنوشت جمعی مسلمانان و فرهنگ و تمدن اسلامی

۶) آداب و سنن قومی و فرهنگی

ادامه مطلب
شیوه نامه ضبط تاریخ

براى حوادث ذيل، تاريخ ميلادى و هجرى (قمرى يا شمسى)، هردو، داده مى‌شود:

۱)   براى حوادث صرفاً مربوط به جهان مسيحى. در اين صورت، مبنا تاريخ ميلادى است و معادل هجرى‌اش را يا از تقويم مى‌يابيم يا محاسبه مى‌كنيم. تاريخ ميلادى را سمت راست و تاريخ هجرى را سمت چپ مى‌نويسيم.

۲)  براى حوادثى كه هم با جهان مسيحى مرتبط است هم با جهان اسلام.

ادامه مطلب
منابع پر بسامد

به منظور پرهيز از تكرار و اطناب، در متن و منابعِ مقالات، برخى از منابع پربسامد به صورت اختصار آمده و مشخصات آنها دراينجا به طور كامل درج شده است.

الف) منابع فارسى و عربى 

ب) منابع به خط لاتينى

ادامه مطلب
شیوه نامه کلی

 الف) نقش اصلى دانشنامه تأمين اطلاعات اساسى اصيل و موثق و مستند راجع به هريك از مدخلهاست، لذا در تهيه مقاله شايسته است از منابع داراى اصالت و اعتبار هرچه بيشتر استفاده شود و تنها آن بهره از اطلاعات از اين منابع استخراج و در مقاله درج شود كه براى شناساندن دقيق موضوع مفيد باشد.

ب) در مقاله بايد از داوری­هاى بىمأخذ و بىدليل و اظهارنظرهاى تعصبآميز پرهيز و علاوه بر آن، گرايشهاى متعصبانه منابع تعديل و احياناً برداشتها و داورىهاى مغرضانه نقد و افشا شود. ثناگويى و كاربرد تعبيرات قالبى مدّاحانه نيز مجاز نيست.

ادامه مطلب
پیوند ها

نشانی اینترنتی برخی از مراکز علمی و پژوهشی

ادامه مطلب
ساخت مقاله

بخش «ساخت مقاله» از کتاب شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام

تهیه و تنظیم: احمد سمیعی(گیلانی)

ادامه مطلب