جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

دیوان همایون

مجلس حکومت عثمانی تا نیمه قرن یازدهم/هفدهم بدنه اصلی دولت بود.

دیوانه محمد چلبی

از مشایخ مهم سلسله مولویه (قرن9و10)

دیوانی، ابوالحسن علی بن محمد واسطی

مقری (قرن8)

دیوانی، خط

خط رسمی دیوان همایونی در حکومت عثمانی برای نوشتن اسنادی چون فرمانها، منشورها، شکایتها، دفترها، حکمها، تصمیمهای حکومتی، مکنوبات، برات، طغرا، یارلیق( توعی فرمان)، نشان، و وقفیه

دیوانیّه (1)

مکانهایی در خانه شهروندان متشخص در کویت برای گردهم آمدن افراد با انگیزه های گوناگون

دیوانیّه (2)

مرکز استان قادسیه در عراق

دئوبند

شهری با اکثریت مسلمان در منطقه سهارنپور ایالت اوتارپرادش هند

دئوبندی

جنبش دینی، آموزشی و اجتماعی جمعی از علمای اهل سنت شبه قاره هند با هدف احیای دین (قرن 13)

دیوجانس

از حکمای یونان باستان که به همراه آنتیستنس، مسلک کلبی را بنیان نهاد.

دیورِگی

شهر و شهرستانی در شرق استان سیواس در ترکیه - هنر و معماری

دیوسکوریدس، پدانیوس

گیاهدارو شناس مشهور یونانی در سده نخست میلادی که در گیاه شناسی دوره اسلامی تأثیرگذار بود.

دیوسلطان

لقب "علی بیگ روملو"، حاکم بلخ، امیرالامرای شاه اسماعیل و وکیل شاه طهماسب اول صفوی(قرن10)

دیولافوا

نام خانوادگی زوج باستان شناس فرانسوی (قرن13) 1) مارسل آگوست 2) ژن هانریت ماگر

دیه

اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای غرامت یا مجازات مالی معین برای تاوان جنایت بر نفس یا عضو

ذ

(ذال)،از همخوانها، یازدهمین حرف الفبای فارسی، نهمین حرف الفبای عربی، سیزدهمین حرف الفبای اردو، یازدهمین حرف الفبای ترکی عثمانی، نهمین حرف در ترتیب الفبای ابتثی و حرف بیست و پنجم از الفبای ابجدی است که آن را ذال معجمه یا ذال منقوطه نیز می نامند.