جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ذهبی، محمد حسین

قرآن پژوه و نویسنده معاصر مصری (قرن14)

ذهبیه

سلسله ای شیعی از سلاسل معروفیه (منسوب به معروف کرخی) و از پیروان عبدالله برزش آبادی

ذهلی، محمد بن یحیی

محدث مشهور اهل سنت (قرن3)

ذی القربی

تعبیری قرآنی به معنای خویشاوند رحمی و نسبی

ذی اَمَر، غزوه

از غزوات پیامبر صلی الله و آله و سلم در سال سوم هجری

ذیحجه

دوازدهمین ماه سال در گاه شماری هجری قمری، ماه انجام دادن مناسک حج و یکی از ماههای حرام

ذی قَرَد، غزوه

( یا ذوقَرَد، ذوقُرد، ذات قرد)، یکی از غزوه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

ذیقعده

یازدهمین ماه سال در گاه شماری هجری قمری و یکی از ماههای حرام در این گاه شماری

ذیمقراطیس

(دموکریتوس)، فیلسوف یونانی قرن چهارم و پنجم پیش از میلاد

ر

(راء)، از همخوانها، دوازدهمین حرف الفبای فارسی، دهمین حرف الفبای عربی، چهاردهمین حرف الفبای اردو، حرف بیست و یکم از الفبای ترکی و بیستمین حرف از الفبای ابجدی است که آن را رای قرشت ، رای غیر منقوط و رای مهمله نیز می نامند. 1) در فارسی 2) در عربی 3) در ترکی

رابطة العالم الاسلامی

سازمانی تبلیغی وابسته به دولت عربستان با هدف ترویج آموزه های اسلامی

الرابطة القلمیة

(انجمن قلم، جمعیت قلم)، یکی از مهمترین انجمنهای ادبی عربی در قرن چهاردهم/ بیستم، در امریکا

رابعهء عَدَویه

از زنان عارف و زاهد معروف در قرن دوم

رابعهء قُزداری

از شاعران قرن چهارم و نخستین زنی که از او اشعاری به زبان فارسی باقی مانده است.

رابعه بنت کعب --> رابعهء قُزداری