جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آب (1)

مایعی بی بو و بی طعم و بی رنگ مرکب از اکسیژن و ئیدروژن 1- مفهوم آب در فرهنگ ایران باستان 2- آب در فرهنگ ایران اسلامی 3- آب شناسی و منابع آب در فلات ایران 4- بحثهای فقهی 5- بحران آب در خاورمیانه و شمال آفریقا 6- به عنوان یکی از 4 عنصر در طبیعیات

آب (2)

نام ماه پنجم در تقویم رومی- سریانی و هشتم در تقویم کشورهای اسلامی

آباء النبی

بحث قرآنی، حدیثی و کلامی درباره پدران پیامبران و پیامبر اکرم

آبادان

شهر، شهرستان و جزیره ای در جنوب غربی ایران در استان خوزستان

آباده

شهر و شهرستانی در شمال استان فارس

آبادی

اصطلاح فارسی به معنای فضای مسکونی دائم یا موقت که معمولاً به معنای فضاهای روستایی به کار می رود.

آبازه --> ابخاز

آبازه پاشا

بیگلربیگی ارزروم که به بهانه خونخواهی "گنج عثمان" شورش کرد (قرن11)

آبازه حسن پاشا

رهبر شورش بزرگ جلالی در تاریخ حکومت عثمانی (قرن11)

آبازه محمد پاشا

از رجال عثمانی و بیگلربیگی مرعش (قرن12)

آبان

ماه هشتم در تقویم شمسی

آب انبار

حوض یا استخر سرپوشیده‌ای است که برای ذخیره آب معمولاً در زیر زمین ساخته می‌شود.

آبانگان

عنوانی صوری که به گروه وسیعی از مسلمانان جاوه‌ داده شده است.

آبای، ابراهیم

اولین و بزرگترین نویسنده قزاق و بنیانگذار ادبیات نوین قزاق (قرن13)

آبِ ایستاده

دریاچه نمکی در غزنه افغانستان