• آدرس

  تهران،اراضی عباس آباد،بزرگراه شهید حقانی،روبروی درب شرقی کتابخانه ملی

 • تلفن

  ۰۲۱ ۵۲۱۷۲۰۰۰
 • کد پستی

  ۱۵۳۸۶۳۳۱۰۹

 • نمابر

  ۰۲۱ ۵۲۱۷۲۰۰۱

 • تماس با سردبیر

  info@rch.ac.ir

 • امور فنی سایت

  admin@rch.ac.ir