جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ذاکر حسین

سیاستمدار مسلمان هند و سومین رئیس جمهور این کشور (قرن14)

ذُباب

نام عربی مگس و گاه گروهی از حشرات، همچون پروانه و زنبور عسل، در آثار دوره اسلامی

ذبح

اصطلاحی فقهی به معنای بریدن حلقوم حیوانات با آداب و شرایط ویژه شرعی برای حلال شدن گوشت و پاک شدن اجزای مرده آنها

ذبیحه --> ذبح

الذخیرة فی محاسن أهل الجزیرة --> ابن بسام شنترینی

ذخیرۀ خوارزمشاهی

مهمترین و مقصل ترین اثر اسماعیل بن حسین جرجانی (قرن 5و6)

ذر، عالم

اصطلاح و مفهومی برگرفته از قرآن و حدیث که بحث از آن به کلام، فلسفه و عرفان اسلامی راه یافته است.

ذَراریح

نام عربی گروهی از حشرات بیماری زا و سمی در آثار دوره اسلامی

ذِراع

واحدی در اندازه گیری طول، سطح و حجم، و پیمایش زاویه ای در آسمان

ذَرع --> ذِراع

ذَریح بن محمد مُحاربی

راوی امامی و از اصحاب امام صادق علیه السلام(قرن2)

الذریعة الی اصول الشریعة

از نخستین آثار جامع در اصول فقه امامی، تألیف سید مرتضی علم الهدی، فقیه و متکلم نامور امامی (قرن4و5)

الذریعة الی تصانیف الشیعة

کتابی بزرگ و جامع به زبان عربی در توصیف و تحلیل آثار دانشمندان و نویسندگان شیعی، اثر شیخ آقا بزرگ طهرانی

الذریعة الی مکارم الشریعة

کتابی در اخلاق اسلامی به عربی اثر ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل، مشهور به راغب اصفهانی (قرن5)

ذکاء، یحیی

ایران شناس، پژوهشگر تاریخ هنر ایران و از کارشناسان برجسته آثار هنری (قرن14)