جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جوشن --> زره

جوشن کبیر

دعایی منقول از پیامبر اکرم (ص) در یکصد بند حاوی هزار و یک نام و صفت خدای متعال

جوع

اصطلاحی در عرفان و اخلاق عرفانی، به معنای گرسنگی اختیاری

جوف

منطقه ای اداری (استان) و شهری در عربستان سعودی

جوکار --> ملایر

جوکِ بَشَسْت --> میرفندرسکی، ابوالقاسم

جَولان

از مناطق مهم خاورمیانه، واقع در جنوب غربی سوریه جزو استان قُنَیطره

جوله مِریک --> هکّاری

جوناگره

بخش و شهری در ایالت گجرات در مغرب هند

جونپور

شهری در ایالت اوتارپرادش هند

جونپور، سلاطین

(یا سلاطین شرقی) سلسله ای مسلمان و مستقل از پادشاهان دهلی در شمال شرقی شبه قاره هند (قرون 8 و9)

جونپوری، سید محمّد

از مدعیان مهدویت در هند (قرن9و10)

جونپوری، غلامحسین

ریاضیدان، ستاره شناس و عالم فارسی‌نویس اهل شبه قاره (قرن13)

جونپوری، ملا محمود

حکیم و منطقی و ادیب هندی (قرن11)

جونز، سر ویلیام

خاورشناس، ایران شناس، زبان شناس، ادیب وحقوق‌دان انگلیسی و یکی از مهم ترین پیشگامان مطالعات شرقی در اروپا و ملقب به جونز ایرانی (قرن12)