جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جهاد دانشگاهی

نهاد عمومی و غیر دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی

جهاد سازندگی

نهادی انقلابی در ایران برای سرعت‌بخشی به سازندگی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی

جهادِ نفس

اصطلاحی در اخلاق اسلامی به معنای تهذیب نفس و هر نوع مبارزه و مخالفت با خواستهای مذموم نفسانی

جهادیه

خطبه ها، فتواها و رساله هایی در باره جهاد در حوادث مهم سیاسی

جَهازْ محل

کاخی از دوره خلجیان در شهر ماندو از ایالت مالوار هندوستان

جهان --> عالَم

جهان آرا، محمدعلی

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرمشهر

جهان آرا بیگم

ملقب به فاطمة‌الزمان، دومین دختر شاه جهان بابری (قرن11)

جهان اسلام

منطقه ای مشتمل بر مجموعه فضای پیوسته از کشور مغرب در افریقای شمالی تا شبه قاره هند و آسیای مرکزی و از قزاقستان تا مشرق افریقا و چند قسمت ناپیوسته در جنوب و جنوب شرقی آسیا و اروپا و حوزه های کوچک مسلمان نشین جهان

جهانبانی

از خاندانهای درباری ایرانی و عمدتأ عهده دار مشاغل نظامی در دوره قاجاریه و پهلوی - ضیاءالدوله امان الله میرزا - حبیب الله - اسدالله ملک آرا - امان الله - محمد حسین - شوکت الملک

جهان بیگلو

از طوایف کرد ایران در مشرق مازندران

جهاندارشاه، محمد معزالدین

هشتمین امپراطور سلسله بابریان هند (قرن11و12)

جهانسوز، علاءالدین حسین --> غوریان (1)

جهانشاه قراقوینلو

نام‌آورترین فرمانروای قراقوینلو (قرن9)

جهانگشای نادری

کتابی در تاریخ نادرشاه، نوشته محمد مهدی بن محمد نصیر استرآبادی (قرن12)