جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جواهرالاولیا

کتابی در ادعیه، تعاویذ اسلامی و خواص قرآن و اسمای الاهی، به زبان فارسی، تألیف باقر بن عثمان بخاری اوچی (قرن11)

الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن --> ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد

جواهر العرایس --> عرایس الجواهر و نفایس الاطایب

جواهر الکلام

اثری جامع و استدلالی در فقه امامی نوشته محمد حسن نجفی، فقیه بزرگ امامی معروف به صاحب جواهر (قرن13)

الجواهر المضیة

نخستین تألیف در باره طبقات و شرح احوال عالمان حنفی به عربی، اثر عبدالقادر بن محمد قرشی (قرن8)

جواهر رقم

خوشنویس ایرانی دربار بابریان (قرن11)

جواهرسازی

هنر ساخت زیورآلات و گاه ظروف و ابزار ظریف از فلزات و سنگهای گرانبها

الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم --> تفسیر طنطاوی

جواهرنامه

عنوان کلی آثاری در زمینه شناخت، دسته بندی، معرفی و گزارش خواص دارویی کانیها

جواهرنامه نظامی

قدیم‌ترین متن موجود فارسی درباره احجار و معدن شناسی نوشته محمدبن ابی البرکات جوهری نیشابوری (قرن6)

جواهری، آل

خاندان علمی شیعی در عراق (قرن13-15)

جواهری، محمد مهدی

بزرگترین شاعر کلاسیک عراقی ایرانی تبار (قرن14)

جوبری، جمال الدین عبدالرحیم

جهانگرد و نویسنده کم شناخته شده کتاب "المختار فی کشف الاسرار " (قرن 7)

جوپار

شهر و رشته کوهی در استان کرمان

جوجی

بزرگترین پسر چنگیزخان و جد خانان اردوی زرین، کریمه، تیومن، بخارا، و خیوه (قرن6و7)