جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جوهری هروی، محمد ابراهیم

شاعر فارسی سرای و مرثیه گوی (قرن13)

جویای کشمیری، میرزا داراب بیگ

متخلص به جویا، از شاعران شیعی در هند (قرن11و12)

جویبار

شهر و شهرستانی در استان مازندران

جَوَیریَّه بنت حارث

یکی از همسران پیامبر اکرم (ص)

جُوَیم

بخش و شهری در شهرستان لارستان در استان فارس

جویمند --> گناباد

جوین

بخشی در شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی و ناحیه ای تاریخی در نیشابور

جوینی، خاندان

از خاندانهای دولتمرد ایرانی (قرن6و7) - علاءالدین عطاملک جوینی - شمس الدین محمد بن محمد جوینی

جوینی، عبدالله بن یوسف

فقیه و مفسر شافعی (قرن4و5)

جوینی، عبدالملک بن عبدالله

مشهور به امام الحرمین و ملقب به ضیاءالدین، متکلم بزرگ اشعری و فقیه و اصولی شافعی (قرن5و6)

جهات اصلی --> نقشه جغرافیایی

جهات ثلاثه --> موادّ ثلاث

جهاد

جنگ مشروع در راه خدا و عنوان یکی از ابواب فقه اسلامی

الجهاد، سازمان --> سازمان الجهاد

جهاد اسلامی، جنبش

جنبش جهادی در فلسطین با هدف آزادسازی فلسطین