جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جوامع الحساب بالتّخت والتّراب

کتابی در حساب به عربی از خواجه نصیرالدین طوسی (قرن7)

جوامع الحکایات و لوامع الروایات --> عوفی، سدیدالدین

جوامع الطیمائوس فی العلم الطبیعی

عنوان بازنویسیِ جالینوس از بخشی از رساله تیمائوس افلاطون

جوامع العلوم --> ابن فریغون، شعیا

جوامع الکِلَم

اصطلاحی حدیثی برگرفته از حدیثی از پیامبر (ص)، ناظر به سخنان جامع، موجز و پرمعنای آن حضرت

جوامع کتاب طیمائوس --> جوامع الطیمائوس فی العلم الطبیعی

جوان، میرزا کاظم علی

از نخستین نثرنویسان اردو زبان (قرن12)

جوانرود

شهرستان و شهری در شمال غربی استان کرمانشاه

جوانشیر، خاندان

از خاندانهای معتبر قفقاز و شوشی در دوره قاجار

جوانمرد قصّاب

پیر افسانه ای صنف قصاب و نام بقعه ای در جنوب تهران (قرن9)

جوانمردی --> فُتوت

جوّانی، ابوعلی شرف الدین محمد

نقیب، نسب شناس، شاعر، جغرافیانگار و مورخ (قرن6)

جواهر (در فلسفه و کلام) --> جوهر

جواهرات سلطنتی

مجموعه ای از جواهرات گرانبها در بانک مرکزی ایران

جواهر الاسمار --> طوطی نامه