جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

جونز، سر هارفورد

نخستین وزیر مختار دولت انگلیس در ایران (قرن12)

جونقان

شهری در بخش مرکزی شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری

جوهر

اصطلاحی در فلسفه و منطق

الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید

کتابی در منطق به عربی، تألیف علامه حلی، در شرح بخش منطق کتاب تجرید خواجه نصیرالدین طوسی

جوهر صقلی

شهرت جوهر بن عبدالله، سردار بزرگ فاطمیان و فاتح مصر (قرن4)

جوهر فرد --> جزء لایتجزا

جوهری، ابونصر اسماعیل بن حمّاد

ادیب و لغوی ایرانی و مؤلف "الصحاح اللغة "(قرن4)

جوهری، حسن بن علی

محدث ایرانی الاصل بغدادی (قرن4و5)

جوهری، عباس بن سعید

ریاضیدان و اخترشناس در بغداد و دمشق (قرن3)

جوهری، عبدالرحمان بن اسحاق

محدث، قاضی و فقیه حنفی (قرن3و4)

جوهری، عبدالرحمان بن بنفشا

لقبش زین الدین و کنیه اش ابو هریره، ستاره شناس (قرن10)

جوهری، علی بن جعد

عالم و محدث بغدادی (قرن2و3)

جوهری تبریزی، میرزا مقیم

شاعر، فرزند استاد میرزا علی زرگر تبریزی (قرن11)

جوهری طنطاوی --> طَنْطاوی جوهری

جوهریه --> انشاء، دیوان؛خطاطی