دولت و جامعه در دوره عثمانی

دولت و جامعه در دوره عثمانی
  • مولف: ترجمه : زیر نظر دکتر غلامعلی حداد عادل
  • طبقه بندی: کتابهای فارسی
  • وضعیت: موجود
  • قیمت: ۲۹۰ هزار تومان