واحد آموزش

واحد آموزش بنیاد دایره المعارف اسلامی در سال 1377 با تصمیم معاونت علمی وقت و به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضای علمی و پشتیبانی بنیاد تاسیس شد. این واحد در طی نزدیک به دو دهه فعالیت خود کلاس های آموزشی ضمن خدمت متعددی را بویژه در حوزه آموزش زبانهای جهان اسلام(عربی، ترکی و اردو)  و زبان های خارجی(انگلیسی، آلمانی،فرانسه و عبری)، ماخذ شناسی، آموزش خط سیریلیک و در خصوص ارتقاء مهارت های اعضاء، کارگاههایی نظیر آموزش  ICDL، نرم افزار های پژوهیار،  Endnoteو MAXQDA را برگزار کرده است. علاوه بر فعالیت های درون سازمانی فوق، در سال های اخیر برگزاری کارگاههای روش تحقیق و شیوه نگارش مقالات دانشنامه ای برای مراکز پژوهشی و دانشگاهی مختلف، و برگزاری کلاس های آموزش زبانهای آلمانی،عبری و غیره از جمله فعالیت های برون سازمانی این واحد بوده است. چشم انداز آتی این واحد بسط فعالیت های آموزشی مذکور برای پژوهشگران و پژوهش دوستان داخل و خارج از بنیاد دایره المعارف اسلامی است.