اشرف السادات  باقری
اطلاعات پایه
  • سال تولد
  • سمت ها
  • گروه
    جغرافیا
  • ایمیل
    a@gmail.com
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
داکار
راور
رباط پشت بادام
رونده