احمد آرین نیا
اطلاعات پایه
  • سال تولد
  • سمت ها

    مسئول شاخه شرق ایران و مصر

  • گروه
    جغرافیا
  • ایمیل
    a.aryannia@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
حلق الوادی (امروزه: لاگولت)
حیس
خابور
حارم
حدیثه
حراز
حریق