احمد آرین نیا
اطلاعات پایه
 • سال تولد
 • سمت ها

  عضو هیات علمی

  مربی پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه ایران شرقی + مصر و شام 2

 • گروه
  جغرافیا
 • ایمیل
  a.aryannia@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
حلق الوادی (امروزه: لاگولت)
حیس
خابور
حارم
حدیثه
حراز
حریق