میترا خوشدل
اطلاعات پایه
  • سال تولد
  • سمت ها
  • واحد
    واحد آموزش
  • ایمیل
    m.khoshdel@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام