انسیه باقری
اطلاعات پایه
 • سال تولد
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه افریقای غربی و شرقی و مرکزی

 • گروه
  مطالعات غرب جهان اسلام
 • ایمیل
  a.bagheri@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
زناته