هاجر کاظمی افشار
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1359
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  مربی پژوهشی

  مسئول شاخه اصطلاحات و نهادهای حقوقی _اعلام شافعی _اعلام حقوقدانان

 • گروه
  فقه وحقوق
 • ایمیل
  h.afshar@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
حویزی شبربن محمد
خوانساری احمد
خودکشی
حائری قزوینی حسن بن محمدباقر
دفتر ازدواج و طلاق
رشتی، عبد الحسین
رشد
رشوه
رویه قضایی
زنجانی ، عبد الکریم