مریم کیانی فرید
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1354
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه شیعه امامیه، شیعه اسماعیلیه

 • گروه
  کلام و فرق
 • ایمیل
  m.farid@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی

 

آثار و تالیفات

تألیف کتاب « کلام شیعه، کلام معتزله:پژوهشی مقایسه¬ای بر مبنای متون قرن¬های چهارم و پنجم» که توسط انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم به چاپ رسیده است. تألیف مقاله «توبه»، دانشنامه جهان اسلام، ج8 تألیف مقاله «توفیق»، دانشنامه جهان اسلام ، ج8 تألیف مقاله « ثنویت»، دانشنامه جهان اسلام ، ج9 تألیف مقاله «جعفریه»، دانشنامه جهان اسلام ، ج10 تألیف مقاله «جسر طرابلسی»، دانشنامه جهان اسلام، ج10 تألیف مقاله « جناونی»، دانشنامه جهان اسلام، ج10 تألیف مقاله «جندی، ابو عبدالله»، دانشنامه جهان اسلام، ج11 تألیف مقاله «جهنی، معبد بن عبد الله»، دانشنامه جهان اسلام ، ج11 تألیف مقاله «حربیه»، دانشنامه جهان اسلام ، ج13 تألیف مقاله « خاتمیت»، دانشنامه جهان اسلام ،ج14 تألیف مقاله «خذلان»، دانشنامه جهان اسلام ، ج15 تألیف مقاله «ذر، عالم» دانشنامه جهان اسلام ، ج18 تألیف مقاله «رجعت» دانشنامه جهان اسلام ، ج19 مقاله «متولد »، دائره المعارف تشیع، ج15 مقاله « موافات » دائره المعارف تشیع، ج15 مقاله « منزلت بین منزلتین » ، دائره المعارف تشیع ، ج15 مقاله « مجلسی، ملا محمد باقر » که در دائره المعارف تشیع ، ج15 مقاله « مجلسی، ملا محمد تقی » که در دائره المعارف تشیع، ج15 مقاله « محدث ارموی » ، دائره المعارف تشیع ، ج15 مقاله « مهدویت » دائره المعارف تشیع ، ج15 مقاله «دائره المعارف های شیعه» (در دست چاپ) مقاله « بحثی در باب تقسیمات علوم از منظر اندیشمندان متقدم» ، چاپ شده در سوره اندیشه مقاله « آیا رؤوس ثمانیه هشت تاست؟! »، چاپ شده در سالک حکمت مقاله«فیض کاشانی و نظریه خلود»، چاپ شده در فیض پژوهی مقاله « احباط یا موازنه؟» ، نشریه اشراق

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جندی ابوعبدالله محمدبن یوسف
جهنی معبدبن عبدالله
خاتمیت
خذلان
جزولی
جسر طرابلسی حسین بن محمد
جعفریه
جناونی ابوزکریا یحیی بن خیر
توفیق
ذر عالم