مریم ارجح
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1352
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  مربی پژوهشی

  مسئول شاخه تاریخ ایران از حمله مغول

 • گروه
  تاریخ
 • ایمیل
  m.arjah@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
چپر
چرماغون
حمزه میرزا حشمت الدوله
خجستانی احمدبن عبدالله
خواجه مرجان
دانشمند بهادر
چوپانیان
جلال الدوله ابوطاهر
دیسم بن ابراهیم کردی
حسن بن استاذ هرمز