محمدرضا ناجی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1342
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  دانشیار پژوهشی

  عضو هیئت نظارت بر فعالیتهای علمی

  -

 • ایمیل
  m.r.naji@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
براض بن قیس بن رافع بن ضمری کنانی
برجیه
بشربن ولید بن عبدالملک
تاریخ / تاریخ نگاری . 
تاریخ ابوالفداء
تاریخ بخارا
تاریخ یعقوبی
التحصیل رجوع کنید به بهمنیاربن مرزبان
تحنث
جوار