محمد عباسی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1363
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  مربی پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه سند و گجرات - دکن

 • گروه
  شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا
 • ایمیل
  m.abbasi@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تجسم اعمال
خیرپور
دخویه میخائیل یان
تفسیر
رایچور
رؤیت
زمیندار
ژوب
سادات حضرمی
سازمان حج و زیارت