محمد محمودپور
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1352
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه ایران شمالی: سمنان و ...

 • گروه
  جغرافیا
 • ایمیل
  m.mahmoudpour@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

- کارشناسی الهیات گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی – دانشگاه فردوسی مشهد (1371-1374)

- کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی – دانشگاه تهران (1375-1378)

(عنوان پایان نامه: نقش و سهم ام المومنین خدیجه سلام الله علیها در تاریخ اسلام) (دفاع با درجه عالی).

- دکتری تاریخ اسلام – دانشگاه مذاهب اسلامی تهران (1392-1396)

(عنوان رساله: تأثیر عوامل جغرافیایی بر وضع سیاسی، مذهبی و اجتماعی گیلان از فروپاشی ساسانیان تا تسلط صفویه بر­ گیلان) (دفاع با درجه عالی).

 

آثار و تالیفات

مقالات چاپ شده در مجلات  علمي -  پژوهشي:

 1. «کاربرد شناسی و معنا شناسی حنیف در قرآن»، نشریه مطالعات اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، 1383ش.
 2. «امامت در صحیفه سجادیه»، نشریه مطالعات اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، 1388ش.
 3. «تأثیر عوامل جغرافیایی بر ساختار سیاسی گیلان پیش از ورود روسها»، پژوهشنامه تاریخ اسلام، ش22، تابستان 1395ش.
 4. «تأثیر عوامل جغرافیایی بر شکل گیری و وجه تسمیه رشت» پژوهشنامه تاریخ اسلام، ش25، بهار 1396ش.
 5. «توان نظامی اعراب مسلمان در فتوحات اولیه»، فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، س2، ش1، بهار 1397ش.
 6. «تأثیر جزیه بر مصونیت نظامی زردشتیان و تدام حیات آنها»، فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ ، س2، ش2، تابستان 1397ش.
 7. «چشم انداز جغرافیایی و کاربست آن در پژوهشهای تاریخی» پژوهشنامه تاریخ اسلام، ش29، بهار 1397ش.
 8. «بررسی تحول چشم انداز کشاورزی استان مازندران در دوره پهلوی اول»، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره15، ش2، تابستان 1399ش.
 9. «منازعات عثمانی و صفوی در گیلان»، فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، سال3، ش4، زمستان 1398ش.
 10. «بازشناسی نبوت در صحیفه سجادیه»، فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تشیع، سال3، ش3، پاییز 1398ش.

مقالات  چاپ شده در مجلات  علمي – ترویجی و تخصصی:

 1. «امام سجاد(ع) فرهنگ ساز عاشورا»، مجموعه مقالات دومین کنگره سراسری عاشورا پژوهی – دانشگاه امام صادق(ع)، 1387ش.
 2. «آبسکون بزرگترین بندر کرانه جنوبی دریای خزر»، مجموعه مقالات همایش بین المللی تاریخ محلی مازندران/ پنجمین نشست تاریخ محلی ایران، ساری، 1393ش.
 3. مقاله «سیره عقلانی رضوی در مناظرات بین الادیانی»، مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی، دانشگاه تران، فروردین 1396.
 4. «جغرافیای انسانی گیلان پیش از برآمدن صفویان»، فصلنامه تاریخی اندیش، سال اول، ش2، پاییز 1397.
 5. «سیره علمی امام سجاد(ع) در برابر انحرافات فکری؛ بررسی مورد آسیب شناسی توحید»، دو فصلنامه علمی –ترویجی سیره پژوهی اهل بیت، س4، ش7، پاییز و زمستان 1397.

 همایشها:

 1. ارائه مقاله و سخنرانی در همایش میراث ماندگار در سال 1383 با عنوان جایگاه ابنیه و آثار در مطالعات تاریخی
 2. مقاله «فرهنگ و تمدن ایرانی در کرانه­های جنوبی خلیج فارس؛ مطالعه موردی، رأس مسندم»، اولین همایش علمی- پژوهشی خلیج فارس، دانشگاه تربت حیدریه، 1393.
 3. چکیده «گیلان در نگاه سیاحان خارجی»، در دومین همایش مطالعات اسلامی در غرب، رویکردی انتقادی، دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات سمت، تهران 1395.
 4. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «داقوق در گذر تاریخ» در همایش بین المللی خانقین 1395
 5. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «سیره عقلانی رضوی در مناظرات بین الادیانی»، در همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی، دانشگاه تران، فروردین 1396.
 6. ارائه مقاله و سخنرانی در همایش ملی گیلان در گستره عصر قاجار با عنوان« معیشت گیلانیان عصر قاجار در گزارش چهار سیاح خارجی»، سال 1398.
 7. ارائه مقاله و سخنرانی در سومین کنفرانس ملی تاریخ روابط خارجی؛ ایران و محیط پیرامونی، مرکز مطالعات سیاسی وزارت خارجه با عنوان «بررسی تأثیر جغرافیا بر روابط خارجی شهر رشت و روسیه»، 2 دی ماه 1398، تهران.
 8. ارائه مقاله با عنوان «بررسی آماری مولفان زن شیعی بر اساس کتاب آقا بزرگ طهرانی»، در همایش بین المللی جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام، 5/7/1399.
 9. ارائه چکیده مقاله و سخنرانی با عنوان «نسبت کلام و تاریخ در سیره پژوهی اهل بیت (ع)»، کنفرانس بین المللی «آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر»، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم آبان 1399.
 10. عضو کمیته داوران دومین همایش ملی «بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان»، دانشگاه فرهنگیان شهید مفتح، سال 1396.
 11. عضو کمیته علمی و  داوران نخستین همایش ملی «ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی»، دانشگاه کوثر، سال 1396.
 12. عضو کمیته علمی همایش ملی «نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام»، دانشگاه گیلان، سال 1398
 13. عضو کمیته علمی و داوری کنفرانس بین المللی «آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر»، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم آبان 1399.
 14. عضو کمیته علمی  همایش ملی گیلان در گستره عصر قاجار، دانشگاه گیلان، سال 1398.

کرسی­ های نظریه پردازی  با تأیید و حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی:

 1. ارائه کرسی علمی ترویجی «عوامل موثر بر ورود و گسترش اسلام در گیلان»، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و دانشگاه تهران، 20/8/1398.
 2. ارائه کرسی علمی- ترویجی «آسیب شناسی نگارش مقالات علمی درباره اهل بیت علیهم السلام»، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، به صورت مجازی، 10/7/1399.
 3. ارائه کرسی علمی- ترویجی «خاندانهای حکومتگر گیلان پیش از برآمدن صفویان»، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و دانشگاه شهید بهشتی، به صورت مجازی، 16/9/1399.
 4. داور کرسی علمی-ترویجی «آب و آبیاری در دوره آل بویه»، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و بنیاد دایره المعارف اسلامی، تهران 7/5/1397
 5. داور کرسی علمی- ترویجی «مأخذشناسی منابع اسلامی در زمینه حیات تاریخی دبیران ایرانی»، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و دانشگاه تهران، 3/4/1398
 6. داور کرسی علمی- ترویجی «تاریخ نگاری حمزه اصفهانی در تاریخ سنی الملوک الارض»، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و دانشگاه تهران ، 31/5/1398
 7. داور کرسی علمی- ترویجی «نقش سنت شفاهی روایات و اخبارتاریخی در تاریخنگاری اسلامی»، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و دانشگاه تهران ، 27/8/1398

کارگاه­ها:

 1. ارائه بحث در مدرسه بهاری روش شناسی مطالعات تاریخ تمدن، دانشگاه امام صادق(ع)، اردیبهشت 1398ش.
 

سوابق کاری

1. مسئول و مشاور انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد 1381-1380

 2. معاون اداره امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فردوسی مشهد 1382-1380

3. مسئول شاخه ایران شمالی - بنیاد دایره المعارف اسلامی 1390- ادامه دارد

4. عضو شورای کارشناسی گروه سیره معصومین(ع) - پژوهشکده تاریخ اسلام 1395-1390

5. مدیر گروه مصر و شامِ دانشنامه جغرافیای تاریخی - پژوهشکده تاریخ اسلام 1395-1393

6. عضو شورای پژوهشی  گروه سیره معصومین(ع) - پژوهشکده تاریخ اسلام 1395-1394

7. معاون علمی دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام- پژوهشکده تاریخ اسلام 1395-1394

8. عضو شورای پژوهشی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1394- ادامه دارد

9. عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن ایرانی تاریخ اسلام 1395- ادامه دارد

10. قائم مقام سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ تشیع وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام 1396- ادامه دارد

11. ویراستار نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام ، سال 1397 تاکنون

12. ویراستار نشریه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت، سال 1398 تاکنون

 

مشاوره و راهنمایی:

 1.  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد"علم الحیل در سرزمینهای خلافت شرقی از قرن دوم تا دهم هجری" ، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد،  1389.
 2.   مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد" جغرافیا و تاريخ اجتماعي و فرهنگي زرنج از صدر اسلام تا تيموريان" ، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389.
 3. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد" جغرافیای تاریخی مکران"، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392.
 4. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد" کشاورزی ایران در عصر صفوی براساس سفرنامه های غربی (متون ترجمه شده)"، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391.
 5. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد «جغرافیای تاریخی رشت از دوره صفوی تا پایان دوره قاجار»، گروه تاریخ و تمدن دانشگاه الزاهرا، تهران، 1393.
 6. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد «فرهنگنامه اعلام جغرافیایی طبرستان بر اساس کتاب تاریخ طبرستان ابن اسفندیار»، گروه تاریخ و تمدن دانشگاه الزاهرا، تهران، 1393.
 7. مشاوره رساله دکتری «جغرافیای تاریخی مازندران دوره پهلوی براساس مکتب چشم انداز»، گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه قزوین، 1396. دفاع فروردین 98
 8. مشاوره رساله دکتری «تأثیر تحولات تاریخی عصر صفوی بر جغرافیای گیلان»، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران، 1396. دفاع شهریور 99
 

کتابهای مولف

 1. سایبان آفتاب، بررسی تاریخی زندگی حضرت خدیجه (س)، انتشارات سلمان پاک، تهران، 1398ش.
 2. جغرافیای تاریخی رشت، انتشارات ایلیا، رشت، در دست انتشار
 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
حنظلة بن ابی عامر
حنیف (جمع آن: حنفاء و احناف)
خطبه شقشقیه
خطیب بغدادی احمدبن علی بن ثابت
دارالبیضاء.
دشت ترکمن (ترکمن صحرا دشت گرگان)
دقایقی مروزی شمس الدین محمد ←بختیارنامه
حره واقعه
دَهناء
راس الخیمه