فریده  سعیدی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1352
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مسئول شاخه

  شاخه احوال شخصیه_موضوعات و مسائل فقهی _ خاندانهای علمی

 • گروه
  فقه وحقوق
 • ایمیل
  f.saeidi@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جوینی عبدالله بن یوسف
جهادیه
جهل(۲)
چاه احکام فقهی .
چرم احکام فقهی .
خاتون آبادی خاندان
خاتون آبادی میرمحمدباقر
خوانساری خاندان
دامغانی حسینبن محمد
چیوی زاده