عسکر  بهرامی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1346
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  دانشیار پژوهشی

  مدیر گروه و مسئول شاخه

  شاخه زبانها

 • گروه
  ادبیات و زبان ها
 • ایمیل
  a.bahrami@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
دارمستتر ژام
درسدن مارک یان
دستور زبان
دینشاه ایرانی
دمزون ژان ژاک پیر
روبینچیک،یوری آرنوویچ
روزن،فریدریش
روزن ،گئورگ
روزن، ویکتور رومانوویچ
روکرت