عباس  احمدوند
سال تولد

1352

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

گروه

جغرافیا

پست الکترونیکی

a.ahmadvand@rch.ac.ir


مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خوقند
دارالمجانین ← جنون
دبیس بن صدقه ← مزیدیان
چورم
حدث
دیده بان (دیدبان)
ذمار (یا ذمار)
دلوک
رحبه
دوحه