طیبه کرمی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1356
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مسئول شاخه

  -

 • گروه
  کلام و فرق
 • ایمیل
  t.karami@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

تحصیلات:

دکترای فلسفه و حکمت(گرایش حکمت متعالیه)  دانشگاه تربیت مدرس (1384- 1389)

کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت مدرس (1380-1383)

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی(گرایش فلسفه اسلامی) دانشگاه امام صادق(ع) (1375-1380)

 

 

آثار و تالیفات

مقالات علمی پژوهشی:

1.      «رابطه تکثر انسان ها با تعدد ادیان وایده وحدت متعاله ادیان»، اندیشه دینی (علمی پژوهشی)، ش12، پائیز1383

2.      « معنای سنت از دیدگاه سنت گرایان معاصر»، مقالات و بررسی‌ها(علمی پژوهشی)، دفتر 77 (2)، بهار و تابستان 1384

3.      ارتباط نفس با مجردات و مادیات در فلسفه أفلوطین و ملاصدرا، حکمت و فلسفه(علمی پژوهشی)،  نشریه گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی، سال 5، ش 4 (پیاپی20)، زمستان 1388

4.      نقش معرفتی و وجودی عالم مثال در فلسفه ملاصدرا، خردنامه صدرا(علمی پژوهشی) (زیر چاپ)

5.      ملاک تمایز مجرد و مادی در فلسفه أفلوطین و ملاصدرا، متافیزیک(علمی پژوهشی)، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره جدید، ش 3و 4، پاییز و زمستان 1388، ص 1-24

6.      مقاسیه أحد در فلسفه أفلوطین و واجب الوجود در فلسفه ملاصدرا، پژوهشنامه فلسفه دین(علمی پژوهشی)، نشریه  دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)، ش 17، بهار و تابستان 1390

 

  مقالات مجموعه ها:

1. مقایسه شرح ابن سینا بر أثولوجیا و شرح قاضی سعید قمی، در مجموعه ابن سینا پژوهی، خانه کتاب 1392

2. عالم و عوالم از دیدگاه حکیم سبزواری، در مجموعه سبزواری پژوهی، خانه کتاب 1392

سایر مقالات: 

1.      «نگاهی اجمالی به آدم و گناه او»، مشکوه النور، ش7، دی و بهمن 1377

2.      «معاد جسمانی و شبهاتی پیرامون آن»، مشکوه النور، ش9، تیر و مرداد 1378

3.      انسان شناسی سنت گرایان و ایده وحدت متعالیه ادیان، اطلاعات حکمت و معرفت، سال1، آبان 1385 ش9

4.      نقد کتاب مناسبات دین و فلسفه در جهان اسلام، کتاب ماه فلسفه، ش 10 و 11، مرداد 1387

5.      مهدی حائری یزدی، پیشگام در فلسفه تطبیقی، کتاب ماه فلسفه، ش 18، اسفند1387

6.      حکیم خاور و باختر (دکتر حائری در آثار خود قرائت امروزی از فلسفه اسلامی ارائه می‌‌دهد)، خردنامه همشهری، خرداد و تیر 1388، ش 30-31

7.      اقبال و نگارش تاریخ فلسفه اسلامی،  کتاب ماه فلسفه، ش76 (دی1392)

 

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خنوخ (اخنوخ)
حافظه
حامیم بن من الله بن حریزبن عمروبن جفوال (واجفوال) بن زروال (وازروال)
حائری یزدی مهدی
حس مشترک
رسائل اخوان الصفاء
رنان، ژوزف ارنست