شهناز رازپوش
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1333
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  پژوهشگر

  مسئول شاخه تاریخ ایران از صفویان تا قاجار

 • گروه
  تاریخ
 • ایمیل
  sh.razpoush@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بالاحصار(۱)
باوندیان
بجکم ابوالحسین
بدیع الزمان تیموری
بکتوزون
بکتغدی / بکتقدی (بک + تغدی = بیگ زاده بزرگ زاده )
بکتوزون
تارابی محمود
تاریخ / تاریخ نگاری .