سوسن فرهنگی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1342
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  مربی پژوهشی

  سرپرست واحد تصویر

 • واحد
  واحد تصویر
 • ایمیل
  s.farhangi@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
بست و بست نشینی
تحفة حکیم مؤمن رجوع کنید به تحفة المؤمنین
تخت
جواهرات سلطنتی
جوهری هروی محمدابراهیم
حمدالله آماسی (شیخ حمدالله)
ختایی
خیرالنساءبیگم
حبیب الله ساوجی
جبه