سپیده  نصرتی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1360
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مدیر گروه و مسئول شاخه

  شاخه جهان عرب و افریقاو اندلس

 • گروه
  عرفان
 • ایمیل
  s.nosrati@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 • کارشناسی: ادیان و عرفان، دانشگاه تهران
 •  
 •  کارشناسی ارشد: ادیان و عرفان، دانشگاه تهران
 • موضوع رساله کارشناسی ارشد: بررسی تحلیلی کتاب ایوب و تأثیرات آن بر الاهیات یهودی ـ مسیحی
 •  
 • دکتری: ادیان و عرفان، دانشگاه تهران
 • موضوع رساله دکتری: بررسی نقادانۀ مبانی و زمینه‌های شکل‌گیری جریان تجدیدنظرطلبی
 

آثار و تالیفات

تألیفات:

 

 • «عدل الهی از منظر غزالی»، در کتاب مجموعه مقالات غزالی پژوهی، خانه کتاب، 1389
 • «مبانی و معنای کثرت گرایی دینی در اسلام»، خدای نامه، فصلنامه تخصصی مطالعات تطبیقی ادیان و عرفان، سال اول، پاییز 1391
 • «آیین‌ها و نحله‌ها به روایت شهرستانی»، کتاب ماه فلسفه، دی 1392ش؛
 • «سربازان ساسانی در جامعه آغازین اسلامی: خاستگاه عیاران و فتوت»، کتاب ماه فلسفه، فروردین 1393ش؛
 • «جوانمردی، آیینی صوفیانه»، کتاب ماه فلسفه، فروردین 1393ش؛
 • گرکانی به روایت معاصرانش، در: مجموعه مقالات شیخ ابوالقاسم گرکانی، چاپ بهار 94
 • «نقد و بررسی آراء تجدیدنظرطلبانه پاتریشیا کرون در زمینه مطالعات اسلامی»، مجله تاریخ و تمدن اسلامی، سال سیزدهم، شمارة بیست و پنجم، بهار و تابستان 1396

 

ترجمه:

 • «مناسک اسلامی: منظرها و نظریه‌ها»، نوشتۀ فردریک دنی، در کتاب: نگرشهایی به اسلام در مطالعات ادیان، ویراستۀ ریچارد مارتین، به کوشش مهرداد عباسی، انتشارات حکمت، 1396


 

 

سوابق کاری

تدریس:

 

 • در دانشگاه سمنان (از سال 1388-1390)، شامل دروس: ادیان هند، دین یهود، ادیان ایران پیش از اسلام، ادیان خاور دور، زبان تخصصی، متون ادیان و عرفان به زبان خارجی
 • دانشگاه الزهرا (از سال 1391-) شامل دروس: زبان تخصصی-متون ادیان و عرفان به زبان خارجی، روش تحقیق، ادیان ایران، ادیان ابتدایی و قدیم، آشنایی با ادیان بزرگ
 • در دانشگاه آزاد، واحد کرج، (از سال 97-)، شامل دروس «دین مسیحیت، زبان تخصصی، متون ادیان به زبان خارجی، عرفان و ادب فارسی، تاریخ تصوف، و متون اسلامی به زبان انگلیسی» در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده الهیات و معارف اسلامی؛ و درس «روانشناسی دین» در مقطع کارشناسی، در دانشکده روانشناسی


 

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
دردیر احمدبن محمد عدوی
دردیریه
رحمانیه
روزنتال، اروین