رحیم رئیس نیا
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1319
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  پژوهشگر

  مشاور گروه اسلام معاصر

  _

 • گروه
  اسلام معاصر
 • ایمیل
  r.raeisnia@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
جودت عبدالله
جهان نما
چالدران جنگ
چاملی بل فاروق نافذ
حماسه
چپ و چپگرایی در ترکیه .
چپ و چپگرایی در قفقاز.
چپ و چپگرایی در تاتارستان .
چغاله زاده یوسف سنان پاشا
چلبی آصف حالت