حمیدرضا گیاهی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1352
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  دانشیار پژوهشی

  مدیر گروه و مسئول شاخه

  شاخه مفاهیم و اصطلاحات نجومی و مهندسی و علوم (بصورت عام)_طبیعیات

 • گروه
  تاریخ علم
 • ایمیل
  h.giahi@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تحویل (۱)
جوزا (جوزاء در فارسی : دو پیکر)
حمل
حوا و حیه
حوت (ماهی)
حوت جنوبی
خازنی عبدالرحمان
خوارزمی محمدبن موسی
دایره (نوعی ساز) ← دف
دایرة هندی