حسین خندق آبادی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1357
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  معاون گروه

  شاخه فرق ( اعلام عام کلامی، سایر فرق کلامی )

 • گروه
  کلام و فرق
 • ایمیل
  h.khandaqabadi@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

ـ دورة كارشناسي: رشتة فقه و حقوق، تهران، مدرسة عالي شهيد مطهري (سپهسالار) 1376-1380؛

ـ دورة كارشناسي ارشد: رشتة فلسفه و كلام اسلامي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 1380-1383؛

ـ دورة دكتري: رشتة دين‌پژوهي، قم، دانشگاه اديان و مذاهب، 1390-      .

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

حكمت جاويدان: نگاهي به آثار سنت‌گرايان معاصر، مؤسسة توسعة دانش و پژوهش ايران، تهران 1380؛

افسانه‌خوان عرفان: نگاهي به زندگي و آثار پروفسور آنه‌ماري شيمل، مؤسسة توسعة دانش و پژوهش ايران، تهران 1381؛

شريعتي، هرمنوتيك رهايي و عرفان مدني، نوشتة عباس منوچهري، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، تهران 1383؛

منطق و تعالي، فريتيوف شوان، انتشارات نگاه معاصر، تهران 1388 (كتاب شايستة تقدير در بخش عرفان و تصوف بيست‌وهشتمين دورة جايزة كتاب سال: 1389)؛

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
خلقت
خیرالنساج محمدبن اسماعیل
حدوث و قدم
حذیفه بن قتاده
دین
حسین بن محمد نجار
زبور