حسن سیدعرب
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1343
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مدیرکتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

 • بخش
  بخش کتابخانه و مرکزاطلاع رسانی
 • ایمیل
  h.arab@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
برق و بارقه
بزاز بغدادی (۲)
تاریخ الحکماء (یا إخبارالعلماء بأخبار الحکماء )
التجلیات الاءلهیة
جندی مؤیدالدین بن محمود
جوع
جونپوری ملامحمود بن محمدعمری فاروقی
حلیةالاولیاء
جعفر حذاء
جابلقا و جابلسا (یا جابلق و جابرس / جابرسا/ جابلص / جابلصا)