پرویز سلمانی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1344
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  مربی پژوهشی

  مدیراجرایی پژوهشکده و ارتباطات علمی

  واحد ارتباطات علمی و پژوهشکده و طرح ترجمه عربی

 • واحد
  پژوهشکده علوم انسانی
 • ایمیل
  p.salmani@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تبری
حبقوق
جلال و جمال
تنکابنی محمدبن سلیمان
توحید مفضل
ترکمانی خاندان
تشریق ایام
تفسیر کبیر