بابک عباسی
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1348
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  پژوهشگر

  مسئول شاخه اصطلاحات عرفانی

 • گروه
  عرفان
 • ایمیل
  b.abbasi@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

 

آثار و تالیفات

 

سوابق کاری

 

کتابهای مولف

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تجسم اعمال
تحقیق
حیرت
خرقه
حال/ احوال
جذبه
توکل
تعریف
تقوا
ذکر