انسیه برخواه
اطلاعات پایه
 • سال تولد
  1350
 • سمت ها

  عضو هیأت علمی

  استادیار پژوهشی

  مدیر گروه و مسئول شاخه

  مسئول شاخه مفاهیم و اصطلاحات فلسفه و منطق - مفاهیم و اصطلاحات فلسفه(1)

 • گروه
  فلسفه
 • ایمیل
  e.barkhah@rch.ac.ir
اطلاعات تکمیلی

سوابق علمی

دکتری فلسفه تطبیقی مدرسه عالی شهید مطهری (1386-1392)

کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی مدرسه عالی شهید مطهری (1375-1379)

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (گرایش فلسفه  اسلامی) دانشگاه امام صادق (ع) ( 1369-1373)

 

آثار و تالیفات

1. Mīrzā Abū al-Ḥasan Jalvah in: Intellectual History of the Islamicate World, Freie Universitat Berlin;

2. Ibn Kemmune ' ye Gore Nefsin Bilgisi, Uluslararasi 13. Yuzyilda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, Ed. Murat Demirkol,  Ankara 2014, p: 626- 648;

3.      احیای حکمت، کتاب ماه ادبیات و فلسفه،  خرداد 1377 ، شماره 8

4.      معرفت نفس از نظر ابن‌کمونه، کتاب ماه فلسفه، ش 14، آبان1387

5.      مسأله خلود در عذاب، سبزواری پژوهی، 1392

6.      بنارسی، امان الله، دانشنامه جهان اسلام، ج4 ، 1377

7.      بوعلی قلندر، دانشنامه جهان اسلام، ج4 ، 1377

8.      بهاءالدین محمد ولد، دانشنامه جهان اسلام، ج4، 1377

9.      پیرجمال اردستانی، دانشنامه جهان اسلام، ج5، 1379908

10.  تجربه، دانشنامه جهان اسلام، ج6، 1380

11.  تجرد نفس، دانشنامه جهان اسلام، ج6، 1380

12.  ترجیح بلامرجح، دانشنامه جهان اسلام، ج7 ، 1382

13.  تقابل، دانشنامه جهان اسلام، ج7، 1382

14.  تهانیسری، نظام الدین، دانشنامه جهان اسلام، ج8، 1383

15.  تهذیب المنطق و الکلام، دانشنامه جهان اسلام، ج8، 1383

16.  تهافت الفلاسفه، دانشنامه جهان اسلام، ج8، 1383

17.  تهافت التهافت، دانشنامه جهان اسلام، ج8، 1383

18.  جسم، دانشنامه جهان اسلام،ج10، 1385

19.  جعل، دانشنامه جهان اسلام،ج10، 1385

20.  جلوه، میرزا ابوالحسن، دانشنامه جهان اسلام، ج10، 1385 

21.  حدس/ حدسیات، دانشنامه جهان اسلام، ج12، 1387

22.  حکمت، دانشنامه جهان اسلام، ج13، 1388

23.  خیر، دانشنامه جهان اسلام، ج 16، 1390،

24.  درة التاج، دانشنامه جهان اسلام، ج 17، 1391

25.  رسائل فارسی سهروردی، دانشنامه جهان اسلام، ج 19 ، 1393

 

سوابق کاری

عضو رسمی هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی (1377-)

 

کتابهای مولف

أزلیة النفس و بقائها، تألیف سعدبن منصور ابن کمونه، تصحيح، تحقيق و مقدمه: انسيه برخواه و مقدمه انگليسی پروفسور زابينه اشميتكه و رضا پورجوادی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکزاسناد مجلس شورای اسلامی، 1386؛

سبزواری پژوهی، (با همکاری محققان و اساتید دانشگاهی)، تهران: خانه کتاب، 1392؛

 
مقالات در دانشنامه جهان اسلام
تجربه
تجرد نفس
خیر
دره التاج
حدس/ حدسیات.
جسم
جعل
جلوه میرزاابوالحسن
تهافت التهافت
تهافت الفلاسفة