بنیاد دایره المعارف اسلامی با همکاری ایرسیکا برگزار می‌کند؛
یک شنبه, 09 اردیبهشت 1397

جلسه رونمایی کتاب «دولت و جامعه در دوره عثمانی» سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷ در سالن شماره ۸ باغ کتاب تهران از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

 

به گزارش خبرگزاری آنا، این کتاب دستاورد یک طرح مطالعاتی و پژوهشی است که زیر نظر دکتر اکماالدین احسان اوغلو، رئیس وقت مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ (ایرسیکا) وابسته به سازمان همکاری‌های اسلامی، به زبان ترکی صورت انتشار یافته و ترجمه آن به پیشنهاد و پشتیبانی رئیس کنونی آن مرکز، دکتر خالد ارن، با همت مترجمانی فاضل و توسط انتشارات کتاب مرجع (وابسته به بنیاد دایرةالمعارف اسلامی) زیر نظر دکتر غلامعلی حداد عادل فراهم آمده و منتشر شده است.

این اثر که در بردارنده تاریخ ششصدساله عثمانی از تأسیس امارت تا اعلام جمهوری است، شامل پژوهش‌های منحصر به فرد ۱۴ صاحب نظر سرآمد ترکیه در حوزه های اجتماعی: سیاسی، اداری، نظامی، حقوقی، اقتصادی و مالی فرهنگی: زبان، ادبیات، دین، اندیشه، دانش و آموزش تمدنی: معماری، خطاطی، تذهیب و موسیقی است.

جامعیت موضوع‌ها و گستردگی قلمرو مباحث، مرجعیت هر فصل به‌عنوان یک مقاله دانشنامه‌ای و برخورداری اثر از گاه‌شمار و کتابشناسی و نمایه تفصیلی از ویژگی‌های این اثر است.

این کتاب به سبب جامعیت خود می‌تواند یک منبع اساسی به زبان فارسی در حوزۀ پژوهش‌های عثمانی‌شناسی تلقی شود و امید می‌رود ضمن یاری رساندن به پژوهش‌گران فارسی‌زبان، دریچه‌ای نو به عرصۀ عثمانی‌پژوهی بگشاید.