آغاز ثبت نام کارگاههای پاییزه بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی
سه شنبه, 25 مهر 1396

واحد آموزش بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) از آبان‌ماه جاری، یک کارگاه «سوره‌پژوهی با رویکرد نگارش مقالات علمی» و هفت کارگاه آموزشی در حوزۀ تخصصی عرفان را برگزار خواهد کرد.

کارگاه «سوره‌پژوهی با رویکرد نگارش مقالات علمی» توسط استاد سعید زعفرانی‌زاده، عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، روز دوشنبه ۱۵ آبان‌ماه ساعت ۱۴ تا ۱۸ برگزار می‌شود.

در کارگاه «آشنایی با جریان‌های عرفانی» توسط دکتر پروانه عروج‌نیا، عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ جریانهای عرفانی، از ابتدا تا سدۀ پنجم هجری بررسی خواهد شد.

کارگاه «آشنایی با طریقت‌های عرفانی» (قرن پنجم تا آغاز دورۀ صفویه)، توسط دکتر محمد سوری، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می‌شود.

کارگاه «آشنایی با طریقت‌های عرفانی» (عصر صفوی تا پایان دورۀ قاجاریه)، توسط استاد شهرام صحرائی، عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ آبان‌ماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود.

کارگاه «آشنایی با طریقت‌های عرفانی» (آسیای مرکزی و شبه‌قارّۀ هند)، توسط استاد سعید کریمی، عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، روز دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ برگزار می‌شود.

کارگاه «آشنایی با طریقت‌های عرفانی» (آسیای صغیر و بالکان)، توسط دکتر علیرضا مقدم، عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، روز دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می‌شود.

کارگاه «آشنایی با طریقت‌های عرفانی» (جهان عرب و آفریقا و اندلس)، توسط دکتر سپیده نصرتی، عضو هیئت علمی بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، روز دوشنبه ۶ آذرماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ برگزار می‌شود.

کارگاه «آشنایی با طریقت‌های عرفانی» (آسیای جنوب شرقی)، توسط دکتر محمود اسفندیار، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، روز دوشنبه ۶ آذرماه ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ برگزار می‌شود.

 

علاقه مندان برای نام‌نويسی در کلاسها و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند، به پایگاه اینترنتی بنیاد، www.rch.ac.ir  مراجعه کنند و یا در ساعات اداری با شماره تلفن‏‌های ۳-۸۸۹۶۶۷۰۲ و ۲ –۸۸۹۷۸۰۵۱ داخلی ۳۴۳ تماس بگیرند. اولویت ثبت نام با متقاضیانی است که زودتر ثبت نام کنند.

در پایان کارگاه، گواهی آموزشی معتبر به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد. کارگاهها در ساختمان شماره ۲ بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی به نشانی بلوار کشاورز،خیابان فلسطین، نرسیده به میدان فلسطین، کوچه نوبخت برگزار می‌شود.

تصاویر