بازتاب خبر انتشار ترجمه جلد هشتم دانشنامه در رسانه های ایران و لبنان
چهار شنبه, 09 دی 1394
خبرگزاری فارس: ترجمه عربی دانشنامه جهان اسلام به جلد هشتم رسید

جلد هشتم ترجمه دانشنامه جهان اسلام به زبان عربی با عنوان دائرة معارف العالم الاسلامی، مدخل‌های از «تحریم التنباک» تا «التشبیه» در بیروت منتشر شد