ترجمه عربی جلد هفتم دانشنامه جهان اسلام منتشر شد
دو شنبه, 29 تیر 1394

ترجمه جلد هفتم دانشنامه جهان اسلام به عربی، با عنوان دائرة معارف العالم الاسلامِي در بیروت منتشر شد. این مجلد که حاوی مدخلهای حرف «تاء» از «التاریخ/تدوین التاریخ» تا «التحریم، سورة» و داری۱۸۰ عنوان مقاله است در ۷۳۶ صفحه و بالغ بر ۶۰۰۰۰۰ کلمه منتشر شده است. برخی مدخلهای مهم این مجلد عبارتند از: التاریخ شامل: تدوین تاریخ إیران، تاریخ أفریقیا، تدوین تاریخ الأندلس، تدوین التاریخ العثماني و ترکیا، تاریخ الهندي، تدوین تاریخ أندونیسیا و کتب مهم تاریخی مانند تاریخ نیسابور، تاریخ بغداد و تاریخ الیعقوبي، مناطق جغرافیایی مانند: تالش، تالقان، تبریز، التبت و التبوک، اعلام مانند: التجاسبي آل، التجاني آل، التجیبي أحمد و التجویدي محمد، مفاهیم و اصطلاحات مانند: التأمین، التأویل، تأویل الحدیث، التجارة، التجدیدالأدبي و التحریف. ۲۳ مترجم و ویراستار از کشورهای مختلف جهان اسلام  شامل لبنان، مصر، مغرب، اردن، سوریه، کویت و فلسطین ترجمه و تصحیح مجلد هفتم را بر عهده داشته اند.  ترجمه مقالات دانشنامه به زبان اول جهان اسلام اقدامی است که در سالهای اخیر توسط بنیاد دائرة المعارف اسلامی آغاز شده و تا کنون ۷ مجلد از این مجموعه ۱۹ جلدی که در حال حاضر به فارسی منتشر شده در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان عرب زبان قرار گرفته است

برای مشاهده کتابهای منتشر شده بنیاد اینجا را کلیک کنید