دانشنامه جهان اسلام، مهمان سرای اهل قلم بین الملل نمایشگاه کتاب
چهار شنبه, 30 اردیبهشت 1394

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معرفی مجلدات عربی دانشنامه جهان اسلام چاپ بیروت و ۲۲ عنوان کتاب‌های انگلیسی بنیاد صبح امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت در سرای اهل قلم بخش بین الملل بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد..

پرویز سلمانی مدیر ارتباطات علمی دانشنامه جهان اسلام در ابتدای این برنامه گفت: با توجه به این که کشورهای اروپایی و غربی، با زاویه دید خودشان به مسائل اسلامی و جهان اسلام، نگاه می کردند، جای بسیاری از مباحث خالی بود و ضرورت تشکیل بنیاد دایره المعارف اسلامی به دلیل ادا نشدن حق مطلب و اختلاف رویکردها، احساس می شد. به این ترتیب بود که با در نظر گرفتن چنین مواردی توسط مقام معظم رهبری، قرار شد چنین موسسه ای تاسیس شود. بنیاد دایره المعارف اسلامی، هزار و ۴۰۰ عضو و همکار علمی داخلی و خارجی دارد که در چاپ و انتشار دانشنامه همکاری دارند.

رقیه میرابوالقاسمی عضو هیئت علمی و مدیر نظارت علمی بر ترجمه عربی این دانشنامه نیز در بخش دیگری از برنامه گفت: دانشنامه جهان اسلام، علاوه بر تولید دانشنامه مذکور، فعالیت های دیگری دارد. از جمله این که در سال های اخیر سعی شده مراکز دیگر از دستاوردهای علمی دانشنامه بهره ببرند. همچنین بخش آموزش، فعال شده و دوره های آموزشی برای افراد خارج از بدنه بنیاد برگزار می شود. کارگاه‌های آموزش مقاله نویسی نیز از جمله برنامه های ماست که در کنار آموزش زبان های انگلیسی، فرانسوی، عربی و آلمانی انجام می شود.

سلمانی در بخش دیگری از این نشست گفت:‌ ما در بنیاد دایره المعارف، ۱۶ کارگروه داریم که رده بندی شان در زمینه مباحث، براساس اهمیت آن ها در جهان اسلام است. میزان کلمه و تعداد مقالات نیز از جمله مسائلی است که آن ها را مشخص می کنیم. البته برخی از مداخل به تدریج اضافه می شوند و کار دانشنامه که از سال ۷۳ آغاز شده،  در حال حاضر به حرف «ر» رسیده است. همیشه سعی می کنیم مقالات چند جلد جلوتر را سفارش بدهیم. به دلیل فشردگی کار، ناچاربم پیش از سال چاپ، اقدام به سفارس مقاله کنبم.

وی همچنین گفت: کارهای مجلدات انگلیسی دانشنامه نیز در کارگروهی که در لندن ایجاد شده، انجام می شود.

میرابوالقاسمی نیز درباره مجلدات عربی این دانشنامه گفت: دانشنامه بعد از مدتی که از انتشار آن در ایران گذشت، جایگاه خود را پیدا کرد. اما این ضرورت که، مخاطبانش تنها فارسی زبانان و ایرانی ها نیستند، باعث شد که آن را به مهمترین زبان جهان اسلام یعنی عربی ترجمه کنیم. البته این ضرورت، فقط با تشخیص ما مشخص نشد بلکه بسیاری از بزرگان علمی جهان عرب، چنین درخواستی داشتند. این مساله برای اولین بار در سال ۸۳ مطرح شد. بعد از آن قرار شد گروه های ترجمه عربی مداخل تشکیل شود. مجلدات عربی دانشنامه، گزینشی نیستند و همه مداخل فارسی، به عربی ترجمه می شود. اولین مجلد عربی در سال ۸۷ منتشر شد و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ میلادی نیز ۶ جلد دیگر از مجلدات عربی دانشنامه به چاپ رسید.