بازدید برنده جایزه جهانی کتاب سال از بنیاد دایره المعارف اسلامی