درگذشت مدیر گروه تاریخ علم بنیاد دایرة المعارف اسلامی
پنج شنبه, 19 خرداد 1401

با نهایت تأسف درگذشت همکار عزیزمان، مدیر گروه تاریخ علم بنیاد دایرة المعارف اسلامی، مرحوم دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی را به اطلاع می رساند. دوستان و همکاران او، با دریغ و حسرت بسیار، اینک به سوگ هجران اندیشمندی جوان و دقیق النظر نشسته اند. خدای متعال روح پاکش را غریق رحمت بی شمارش قرار دهد.

 یادداشتی از دکتر شمامه محمدی فر، عضو گروه تاریخ علم بنیاد دایرة المعارف اسلامی درباره ویژگی های اخلاقی و علمی آن مرحوم :

خداحافظی با انسانی وارسته، کوشا، دقیق، علمی و متعهد

مرحوم گیاهی را از سال ۸۲ می‌شناسم. در تمام این سالها، آنچه از ایشان در ذهن دارم، ادب، مطالعه‌ی فراوان، تعهد و دقت کاری بود.

ایشان در زندگی علمی‌شان، تنها و تنها بر روی سه کار تمرکز داشتند: پیشبرد کارهای گروه تاریخ علم، چاپ مقالات باکیفیت در مجلات بسیار معتبر تاریخ علمی، و راهنمایی دانشجویان تاریخ علم به منظور نگارش پایان‌نامه‌هایی سطح بالا.

همکاران بنیاد دائرةالمعارف اسلامی می‌دانند که بخش‌های کاری در گروه تاریخ علم، به حوزه‌های علمی متفاوت از هم تعلق دارند؛ از سویی علوم دقیقه، و از سویی علوم غیر دقیقه و طبیعیات؛ رویکردهایی متفاوت که گاه در دانشکده‌های متفاوتی تدریس می‌شوند.

مرحوم گیاهی در سالهای مدیریتش بر گروه تاریخ علم، علاوه بر احاطه‌ی کامل به حوزه‌ی تاریخ نجوم، با مطالعه‌ی فراوان و روحیه‌ی پژوهشی‌شان، بر دیگر حوزه‌ها هم آگاهی پیدا کردند تا مقاله‌ای مشکل‌دار در این‌ گروه، تهیه و تالیف نشود.

در مثال زدن از تعهدشان، همین بس که در سال ۱۴۰۰، به دلیل شدت‌یافتن کسالتشان تنها دو بار با اینجانب تماس گرفتند و هر بار حدود یک ساعت درباره‌ی دو مقاله از مقاله‌های تالیف‌شده در گروه صحبت کردند؛ با صدایی گرفته و لرزان. هر چه تلاش کردم که ایشان را از صحبت‌کردن باز بدارم، موفق نشدم.

بدون تردید، کوچ نابهنگام آن عزیز سفرکرده، خسارتی سنگین برای جامعه‌ی تاریخ علم کشور خواهد بود؛ اما امیدوارم همکاران و دانشجویان تاریخ علم، با الگوگرفتن از تعهد، تلاش و دقت بالای ایشان، تا حدی این ضایعه پیش‌آمده را جبران کنند.

تصاویر