آغاز ثبت نام دورۀ مکالمۀ زبان عربی در بنیاد دایرةالمعارف اسلامی
یک شنبه, 24 آذر 1398

واحد آموزش بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) دورۀ مکالمۀ زبان عربی را در دو سطح مقدماتی و متوسطه در زمستان ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

تصاویر