آغاز ثبت نام دورۀ مکالمۀ انگلیسی در بنیاد دایرةالمعارف اسلامی
دو شنبه, 27 اسفند 1397

واحد آموزش بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام) دورۀ مکالمۀ انگلیسی را در بهار ۱۳۹۸ برگزار خواهد کرد.

تصاویر