جستجوی

مدخل

تعداد15مدخل یافت شد

ژ

از حروف الفبای فارسی

ژاب/ ژوب

نام شهر و رودی در شمال شرقی ایالت پاکستان بلوچستان

ژاپن، مسلمانان

بررسی وضعیت مسلمانان در کشور ژاپن

ژاله قائم مقامی

شاعره ایرانی، مادر پژمان بختیاری (قرن14)

ژاندارمری

یکی از سه نیروی انتظامی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

ژرار کرمونایی

مترجم آثار علمی به لاتین (قرن6)

ژزوئیت ها

فرقه ای از فرایرها که تبشیر را بر عهده داشتند.

ژنده پیل (1) --> رُتبیل/ زُنبیل

ژنده پیل (2) --> احمد جام

ژوبر، پیر آمِده

مستشرق فرانسوی، متخصص در زبانهای شرقی (قرن12و13)

ژوکوفسکی، والنتین

ایرانشناس روس، متبحر در حوزه ادبیات فارسی (قرن13و14)

ژوئیه، انقلاب

انقلاب 1952 مصر به رهبری جمال عبدالناصر که باعث از بین رفتن نظام پادشاهی و استقرار نظام جمهوری در مصر شد.

ژیتواتوروک، معاهده

نام معاهده صلحی بین عثمانیان و خاندان هابسبورگ اتریش در 1606م.

ژیل بلاس

رمانی اثر لوساژ که ترجمه فارسی آن از شاهکارهای نثر فارسی معاصر است.

ژیلسون، اتین

فیلسوف نئوتومیسم، محقق در فلسفه قرون وسطی(قرن13و14)