جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

ف

از حروف الفبای فارسی - در عربی - در ترکی - در اردو

فاتح، کتابخانه

کتابخانه ای در استانبول مربوط به دوره سلطان محمد فاتح (قرن9)

فاتح، مسجد و مجموعه

مجموعه ای شامل مسجد، مدرسه، بیمارستان، آرامگاه مربوط به دوره سلطان محمد فاتح، در استانبول (قرن9)

فاتح پاشا، مسجد

مسجدی در دیار بکر که در تحول معماری ترک جایگاه مهمی دارد.

فاتحه، سوره --> حمد، سوره

فاحشه --> فواحش؛زنا؛بِغا

فاخته

پرنده ای خاکی رنگ از راسته کبوتر سانان

فاخوری، عبدالباسط بن علی

مفتی و مؤلف بیروتی (قرن14)

فادانی،‌ محمد یاسین بن محمد عیسی

عالم و محدث اهل مکه (قرن14و15)

فاذوسفان --> بادوسپانیان

فاراب

ناحیه کوچکی در ماوراءالنهر

فارابی، ابونصر

از بزرگترین و مشهورترین حکمای اسلام (قرن4)

فارابی، اسحاق بن ابراهیم

لغوی اهل فاراب (قرن4)

فارس، استان

استانی در جنوب ایران - گویشهای استان فارس

فارس، عبدالرحمان

اولین رئیس حکومت موقت الجزایر در سال 1962 (قرن14)